Σιδηροσκώληκες

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥAgriotesAthousMelanotus spp. προνύμφες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥΠρόκειται για έντομα μήκους 5-35 χιλ. με επίμηκες σώμα. Ο βιολογικός τους κύκλος είναι από ένα έως τέσσαρα χρόνια. Τα ακμαία (ενήλικα) τρέφονται κυρίως με τα άνθη των ζιζανίων των οικογενειών Umbelliferae και Compositae. Οι προνύμφες έχουν μήκος 3-30 χιλιοστών, έχουν ερυθρόδερμο χρωματισμό, είναι επιμήκεις με τρία ζευγάρια ποδιών και με σκούρο καστανό, πλατύ κεφάλι. Οι προνύμφες ζουν στο έδαφος.

PATH EXTHROI F01

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΟι ζημιές από το έντομο στην πατάτα προκαλούνται από την τροφική δραστηριότητα των προνυμφών οι οποίες ορύσσουν στοές στο εσωτερικό των κονδύλων υποβαθμίζοντας την ποιότητα των κονδύλων, καθιστώντας τους τελικά ακατάλληλους για την αγορά. Συνήθη συμπτώματα της προσβολής που προκαλούνται από την τροφική δραστηριότητα των προνυμφών αποτελούν στην εξωτερική επιφάνεια των κονδύλων οι μικρές κυκλικές οπές, ενώ στο εσωτερικό τους οι χαρακτηριστικές στοές που διατρέχουν την σάρκα τους. Αυτά τα συμπτώματα της προσβολής στους κονδύλους μοιάζουν αρκετά με τα αντίστοιχα που προκαλούνται από την τροφική δραστηριότητα των προνυμφών της φθοριμαίας. Ωστόσο, σε εκείνη την περίπτωση οι στοές των προνυμφών περιορίζονται σε λίγα μόλις εκατοστά (1-2 εκατ.) κάτω από τον φλοιό των κονδύλων και δεν εκτείνονται σε μεγαλύτερο βάθος στο εσωτερικό τους. Συχνά, η προσβολή από τις προνύμφες μπορεί να οδηγήσει σε δευτερογενή προσβολή των κονδύλων από παθογόνους μικροοργανισμούς (π.χ. Fusarium sp. και Erwinia sp.) και τελικά στη σήψη και την πλήρη καταστροφή των κονδύλων.

PATH EXTHROI F02

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι σιδηροσκώληκες διαχειμάζουν ως προνύμφες στο έδαφος. Ο βιολογικός τους κύκλος μπορεί να είναι από ένα έως τέσσερα χρόνια, οι μεγαλύτεροι (Athous spp.) έχουν πιο μεγάλο στάδιο προνύμφης. Τα ακμαία είναι ικανά να πετάξουν και συνήθως επισκέπτονται τα άνθη. Η ακαλλιέργητη ζώνη γύρω από τους αγρούς είναι η ζώνη συσσώρευσης αυτών των παρασίτων.Τα ακμαία τρέφονται κυρίως με τα άνθη των ζιζανίων των οικογενειών Umbelliferae και Compositae. Οι εχθροί χρειάζονται υγρή επιφάνεια του εδάφους για την τοποθέτηση των αυγών. Οι νεαρότερες προνύμφες τρέφονται κυρίως με το χούμο, τις ρίζες και τις φυτικές μονάδες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι προνύμφες προσβάλουν τους κονδύλους, σπάνια τους βλαστούς, και δημιουργούν στοές σ΄αυτούς.  Για να εμφανιστούν αυτοί οι εχθροί χρειάζεται το έδαφος να περιέχει χούμο. Τα καθαρά αμμώδη εδάφη είναι, παραδείγματος χάριν, λιγότερο μολυσμένα.

ΕΛΕΓΧΟΣ: Για την αντιμετώπιση του εντόμου συστήνεται η εφαρμογή μιας σειράς καλλιεργητικών μέτρων, με σημαντικότερο αυτό της αμειψισποράς. Στον κύκλο της αμειψισποράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται ψυχανθή που δεν αποτελούν ξενιστές του εντόμου, ενώ, εφόσον στον κύκλο περιλαμβάνονται και χειμερινά σιτηρά, θα πρέπει να αποφεύγουν στη καλλιέργειά τους να επακολουθεί αυτή της πατάτας. Άλλα καλλιεργητικά μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αγρούς με έντονα προβλήματα περιλαμβάνουν τα θερινά οργώματα, μιας και μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τους πληθυσμούς του εντόμου. Η χρήση της χημικής καταπολέμησης με τη χρήση εντομοκτόνων ως επενδυτικά του πατατόσπορου ή ακόμη και με απευθείας εφαρμογή στο έδαφος, κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας, μπορεί να ελέγξει ικανοποιητικά τον πληθυσμό του εντόμου περιορίζοντας την προσβολή. Σε αγρούς με ήδη εγκατεστημένη την καλλιέργεια, στους οποίους διαπιστώνεται η παρουσία του εντόμου και οι αναμενόμενες απώλειες εκτιμάται ότι θα είναι υψηλές, είναι πιθανό η πρωιμότερη συγκομιδή των κονδύλων κατά τρεις με τέσσερες εβδομάδες, και εφόσον αυτοί έχουν ήδη αποκτήσει ένα ικανοποιητικό μέγεθος, να μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του ποσοστού προσβολής και, τελικά, του μεγέθους της οικονομικής ζημιάς.

 

More in this category: « Αφίδες Αγρότιδες »