Δορυφόρος της πατάτας

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥLeptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae)

 PATH EXTHROI D01  PATH EXTHROI D02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ: Ο δορυφόρος είναι επιμήκης, ριγωτός, περίπου 1 εκατ. μακρύς, με κυρτό σώμα. Τα αυγά είναι αρχικά κίτρινα και αποκτούν αργότερα το σκούρο χρώμα της άμμου. Το στάδιο των αυγών διαρκεί πέντε έως δώδεκα ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα. Έχει τέσσερα προνυμφικά στάδια. Οι προνύμφες έχουν ρόδινο-πορτοκαλί χρωματισμό και είναι πολύ κυρτές. Οι προνύμφες και τα ενήλικα προκαλούν ζημιές.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΤα φύλλα τρώγονται ακανόνιστα, στις σοβαρές ζημιές ολόκληρη η φυτεία έχει φαγωθεί, και παραμένουν μόνο τα κύρια στελέχη.  Εξαιτίας της μεγάλης απώλειας φύλλων, το φυτό πρέπει να αναπτύξει νέα φύλλα, και αυτό καταστέλλει την ανάπτυξη κονδύλων. Οι απώλειες στην παραγωγή είναι μέχρι και 70%. 

PATH EXTHROI D03 PATH EXTHROI D04

ΕΜΦΑΝΙΣΗ & ΣΗΜΑΣΙΑ:Η ζημιά μπορεί να είναι καθολική. Ολόκληρη η φυλλική επιφάνεια καταστρέφεται και παραμένει μόνο η βάση του κύριου στελέχους. Ο δορυφόρος τρέφεται μόνο με τα φυτικά μέρη πάνω από το έδαφος.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ο δορυφόρος της πατάτας συμπληρώνει δύο με τρεις γενεές το χρόνο και διαχειμάζει σε διάπαυση στο στάδιο του ενηλίκου, σε προστατευμένες θέσεις. Τα ενήλικα εισέρχονται σε διάπαυση νωρίς το φθινόπωρο, η τροφική τους δραστηριότητα αναστέλλεται και τα έντομα αναζητούν κατάλληλες θέσεις διαχείμασης σε μικρό βάθος εντός του εδάφους, συνήθως στα περιθώρια των αγρών ή, γενικότερα, σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η διάπαυση του εντόμου περατώνεται στο τέλος του χειμώνα και ακολουθεί μια περίοδος μεταδιαπαυτικής εξέλιξης στη διάρκεια της οποίας τα ενήλικα παραμένουν εντός του εδάφους μέχρι την συμπλήρωση ενός ορισμένου αθροίσματος ημεροβαθμών. Μετά την έξοδό τους από τις θέσεις διαχείμασης τα ενήλικα μετακινούνται, συχνά βαδίζοντας ή πετώντας, προς το εσωτερικό των παρακείμενων αγρών, αναζητώντας κατάλληλους ξενιστές (π.χ. σολανώδη ζιζάνια ή φυτά πατάτας).

PATH EXTHROI D06 PATH EXTHROI D05

ΕΛΕΓΧΟΣ: Η χρήση εντομοκτόνων για την καταπολέμηση του δορυφόρου πρέπει να πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που ο πληθυσμός του εντόμου ξεπεράσει συγκεκριμένα όρια ανεκτής πυκνότητας, και συνήθως όταν εμφανιστούν οι νεοεκκολαφθείσες προνύμφες. Εκτός από τη χημική καταπολέμηση, ένα σημαντικό καλλιεργητικό μέτρο για την αντιμετώπιση του εντόμου αποτελεί η αμειψισπορά. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά της μπορεί να περιορίζεται σημαντικά λόγω της ικανότητας πτήσης του εντόμου. Επιπλέον, η χρήση φυτών παγίδων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον δραστικό περιορισμό των πληθυσμών του εντόμου νωρίς την άνοιξη.