Φθοριμαία

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥPhtorimaeaoperculella

ΕΥΡΟΣ ΞΕΝΙΣΤΩΝ:Πατάτα, τομάτα, μελιτζάνα, καπνός, τεύτλο, τσουκνίδα, άγρια σολανώδη φυτά

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Οι προνύμφες του εντόμου ορύσσουν στοές στους κονδύλους, στα φύλλα, στους μίσχους και στους βλαστούς της πατάτας. Οι ζημιές από το έντομο, εκτός από τον αγρό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές και στην αποθήκη, ιδιαίτερα σε θερμά, ξηρά περιβάλλοντα.

PATH EXTHROI C05

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η κάμπια ή οι νύμφες διαχειμάζουν στην αποθήκευση ή στους αγρούς. Τα αυγά βρίσκονται πάνω στα φύλλα, στους βλαστούς, στους κονδύλους, ή στο έδαφος κοντά στο φυτό. Οι προνύμφες ζουν μέσα στο φυτό της πατάτας. Ο εχθρός μπορεί να έχει έξι έως εφτά γενιές ετησίως, και δεν έχει καμία διάπαυση. Προτιμά τη ζέστη, γι' αυτό η ανάπτυξή του σταματά κάτω από τους 10ºC. Οι κάμπιες ζουν συνήθως στην αποθήκευση, ενώ οι μεταγενέστερες γενιές μπορεί να διαδοθούν και να προσβάλουν την πατάτα στον αγρό.

PATH EXTHROI C01

ΕΛΕΓΧΟΣ: Για την αντιμετώπιση του εντόμου προτείνεται η απομάκρυνση όλων των κονδύλων από τον αγρό κατά την συγκομιδή και η καταστροφή των φυτών εθελοντών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Για τον έγκαιρο εντοπισμό της παρουσίας του εντόμου στον αγρό και τον καλύτερο προγραμματισμό των κατασταλτικών εντομοκτόνων επεμβάσεων, εφόσον κριθούν απαραίτητοι, συνιστάται η χρήση φερομονικών παγίδων. Αναφέρεται επίσης ότι επεμβάσεις με εντομοκτόνα τις τελευταίες εβδομάδες πριν την συγκομιδή μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της προσβολής από το έντομο και στον περιορισμό του ποσοστού προσβολής των κονδύλων από τις προνύμφες. Στη διάρκεια της αποθήκευσης, για την αντιμετώπιση του εντόμου, εφόσον εντοπισθεί προσβολή των κονδύλων, συστήνεται η χρήση κατάλληλου καπνιστικού εντομοκτόνου ή επεμβάσεις με κάποιο πυρεθροειδές. Ωστόσο, η δεύτερη αυτή εναλλακτική λύση χαρακτηρίζεται από περιορισμένη μάλλον αποτελεσματικότητα. Συνιστάται, επίσης, σκόνισμα των κονδύλων με ειδικά σκεύασματα (DP) του Bacillus thuringiensis.

PATH EXTHROI C02