Κυστονηματώδης

Όνομα του εχθρού:Globodera rostochiensis (με κύστεις χρώματος χρυσίζοντος) που είναι γνωστός ως χρυσονηματώδης και ο G. pallida (με κύστεις λευκές). 

PATH EXTHROI A03 PATH EXTHROI A08

ΕΥΡΟΣ ΞΕΝΙΣΤΩΝ:Το εύρος ξενιστών των δύο αυτών εχθρών είναι κοινό. Μπορούν να προσβάλουν από τα καλλιεργούμενα φυτά, την πατάτα, την τομάτα, τον καπνό, τη μελιτζάνα. 

PATH EXTHROI A01 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΟι κυστονηματώδεις προκαλούν καταστροφή των ριζών, με αποτέλεσμα την αδυναμία των φυτών να πάρουν το απαιτούμενο νερό και τα θρεπτικά στοιχεία. Έτσι, έχουμε μειωμένη ανάπτυξη των φυτών, κιτρίνισμα, αποχρωματισμό και μάρανση των φύλλων, κυρίως κατά τη διάρκεια ξηρών και θερμών ημερών. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο σύμπτωμα επάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Τα νάνα φυτά και τα μεγάλα κενά στη φυτεία είναι αντιπροσωπευτικά, αλλά μπορούν να προκαλούνται και από άλλα επίσης προβλήματα. Οι κόνδυλοι είναι πολύ μικρότεροι και η παραγωγή είναι πολύ χαμηλότερη απ' ό,τι στα υγιή φυτά. Το μόνο ορατό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το χρώμα των ενήλικων θηλυκών στους στόλωνες και τις ρίζες. Τα 0,5χιλ. ενήλικα έχουν κίτρινο χρώμα το οποίο διακρίνεται στις ρίζες μόνο αν έχουν προσβληθεί από τον G. rostochiensis. Ο G. pallida είναι δυσκολότερο να αναγνωριστεί, γιατί τα ενήλικα θηλυκά του έχουν άσπρο ή μπεζ χρώμα και δεν είναι και τόσο εμφανή. Οι κύστες είναι καστανές και στα δύο είδη, αλλά δεν διακρίνονται στα καφετί εδάφη. Η ζημιά προκαλείται από κατεστραμμένες ρίζες, μη σωστή παροχή νερού ή θρεπτικών στοιχείων. 

PATH EXTHROI A05 PATH EXTHROI A06

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥΚαι τα δύο είδη είναι πάρα πολύ μικρά, γι' αυτό δεν είναι εύκολη η ανίχνευσή τους. Οι κύστες έχουν σκούρο καστανό χρώμα, και μοιάζουν σαν παχύ μπουκάλι ή γεμάτο σάκο. Είναι περίπου 0,5 χιλ. και έχουν πολύ σκληρό τοίχωμα. Τα αυγά είναι μικρά, επιμήκη και περιέχουν τις προνύμφες. Οι προνύμφες και τα ενήλικα αρσενικά έχουν κανονικό σχήμα σκουληκιού, οι μεγαλύτερες προνύμφες και τα ενήλικα θηλυκά έχουν σχήμα σάκου. Τα ενήλικα θηλυκά του G. rostochiensis έχουν κίτρινο χρώμα, ενώ άλλα είδη έχουν άσπρο-μπεζ χρώμα. Όλες οι άλλες μορφές είναι άσπρες, και οι κύστες έχουν σκούρο καστανό χρώμα. Τα δύο είδη έχουν παθογόνους τύπους, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να ελέγχονται. 

PATH EXTHROI A07 PATH EXTHROI A02

Η ασφαλής διάγνωση γίνεται εξετάζοντας τις ρίζες κατά την περίοδο άνθησης της πατάτας, οπότε βλέπουμε λευκά ή κιτρινωπά σφαιροειδή θήλεα άτομα ή κύστεις. Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τον προσδιορισμό του επιπέδου μόλυνσης του χωραφιού, θα πρέπει να στέλνονται δείγματα εδάφους και ριζών για εξέταση σε ειδικό νηματολογικό εργαστήριο. Μια καινούργια μόλυνση ενός χωραφιού, για να γίνει ορατή με συμπτώματα στα φυτά, παίρνει περίπου εφτά-οκτώ έτη. Είναι πολύ δύσκολο να απαλλάξουμε έναν αγρό που μολύνθηκε με τους νηματώδεις αυτούς αφού τα ωά τους ζουν μέχρι 20 χρόνια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Μακρόχρονη αμειψισπορά (πέντε-εφτά χρόνια) με σιτηρά ή ψυχανθή μειώνει σημαντικά τον πληθυσμό τους. Η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας βοηθάει, επίσης, στη μείωση του πληθυσμού τους. Σε μολυσμένα χωράφια είναι απαραίτητη η χρήση των ειδικών νηματοκτόνων σκευασμάτων κατά τη φύτευση της πατάτας. 

PATH EXTHROI A04  PATH EXTHROI A09
More in this category: Φθοριμαία »