ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ

Μυκητοκτόναεγκεκριμένα για την καλλιέργεια:

CYMONIL SC

Chlorothalonil 37.5
Cymoxanil 5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

FOLIO GOLD 3,6/50 SC

Chlorothalonil 50
Metalaxyl-m 3.63

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CURZATE 3000 6/25 WG

Copper hydroxide 25
Cymoxanil 6

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

TAIREL C 4-33 WP

Copper oxychloride 33
Benalaxyl 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

FORUM 6/40 WP

Copper oxychloride 40
Dimethomorph 6

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ARMETIL COURE 8/40 WP

Copper oxychloride 40
Metalaxyl 8

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MEVAXIL COURE 8/40 WP

Copper oxychloride 40
Metalaxyl 8

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

RIMEXYL 8/40 WP

Copper oxychloride 40
Metalaxyl 8

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

EQUATION PRO 22,5/30 WG

Cymoxanil 30
Famoxadone 22.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

DRUM 45 WG

Cymoxanil 45

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BASAMID 98 GR

Dazomet 98

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: νηματώδεις (πλην κυστονηματωδών), έντομα και μύκητες εδάφους και καταστρέφει τα βλαστάνοντα ζιζάνια

SCORE 25 EC

Difenoconazole 25

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια,

ORVEGO 30/22.5 SC

Dimethomorph 22.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CABRIO DUO 4/7,2 EC

Dimethomorph 7.2
Pyraclostrobin 4

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

COACH PLUS

Dimethomorph 7.2
Pyraclostrobin 4

Γαλακτοποιήσιμουγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

EPOK 600 EC

Fluazinam 40
Metalaxyl-m 19.36

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

AZZURO 50 SC

Fluazinam 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BANJO 50 SC

Fluazinam 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

GAT OHARA 50 SC

Fluazinam 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

NANDO 500 SC

Fluazinam 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

OHAYO 50 SC

Fluazinam 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ZIGNAL 50 SC

Fluazinam 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

FOLPET MAKHTESHIM 50 SC

Folpet 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG

Folpet 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

ALIETTE 80 WG

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MANCO 32/11,4 WP

Mancozeb 32
Copper oxychloride 11.4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

ALFIL DUPLO WP

Mancozeb 35
Fosetyl aluminium 35

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ALIAL DOBLE

Mancozeb 35
Fosetyl aluminium 35

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CAMBEL DUPLO WP

Mancozeb 35
Fosetyl aluminium 35

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

FOSBEL PLUS WP

Mancozeb 35
Fosetyl aluminium 35

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

KATANGA MAN

Mancozeb 35
Fosetyl aluminium 35

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CIKEYMAN 4/40 WP

Mancozeb 40
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CURZATE M 4/40 WG

Mancozeb 40
Cymoxanil 4

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

RECOVER MZ 4/40 WP

Mancozeb 40
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

SIROCCO M 4/40 WP

Mancozeb 40
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

VITENE Combi 4/40 WP

Mancozeb 40
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ZETANIL COMBI 4/40 WP

Mancozeb 40
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ARISTON 505 WP

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BAIA 505 MZ

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MOXIMATE 505 WG

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MOXIMATE 505 WP

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MYTHOS 505 PLUS

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

ΒρέξιμηΣκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

REVIVAL 505

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

SELENEXWG

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΧΕΛΛΑΣΥΜ 505 WP

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

PERONIL WG

Mancozeb 46
Cymoxanil 4

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

GEMINI 10/50 WG

Mancozeb 50
Fenamidone 10

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Φυτόφθορα,

EQUATION CONTACT WG

Mancozeb 62.5
Famoxadone 6.25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

Ridomil Gold MZ 68 WG

Mancozeb 64
Metalaxyl-m 3.87

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MANTOX 68 WG

Mancozeb 64
Metalaxyl-m 4

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ROSTER 68 WG

Mancozeb 64
Metalaxyl-m 4

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

FANTIC M 4-65 WP

Mancozeb 65

ΒρέξιμηΣκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

GALBEN M 8/65 WP

Mancozeb 65
Benalaxyl 8

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ACROBAT 7,5/66,7 WG

Mancozeb 66.7
Dimethomorph 7.5

ΒρέξιμοιΚόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ELECTIS 750 WG

Mancozeb 66.7
zoxamide 8.3

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Φυτόφθορα,

ALPER PLUS 4,5/68 WG

Mancozeb 68
Cymoxanil 4.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

VALBON

Mancozeb 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

AGRIZEB BLUE 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

DITHANE M-45 Blue 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

INDOFIL 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MAGIC 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCORON 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCOTHANE 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANFIL BLUE 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

TRIMANOC 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

VONDOZEB 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

DITHANE 75 WG

Mancozeb 75

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCOTHANE 75 WG

Mancozeb 75

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANFIL 75 WG

Mancozeb 75

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

TRIMANOC 75 WG

Mancozeb 75

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

AGRIZEB 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CAIMAN 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CEKUPOLICAR MZ CEQUISA 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

DITHANE M-45 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

GOLDFIX 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MAGIC 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCOPLUS 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCORON 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCOTHANE 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP

Mancozeb 80

ΒρέξιμηΣκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANCOZEB ΒΙΟΡΥΛ 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MANFIL 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MANZEB 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MICENE 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

MUCARB 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

NEMISPOR 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

TRIMANOC 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

VERTICAL 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

VONDOZEB 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

ZEBRAC 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

ΜΑΖΟΛΑΝ 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

REVUS 25 SC

mandipropamid 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

TRIMANGOL M-75 WG

Maneb 75

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ENERVINTOP 12/44 WG

Metiram 44

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

APLESTOWG

Metiram 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

AVISOMONOWG

Metiram 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CAPSYS WG

Metiram 70

Κηρωδες (WAX)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ORKADIA WG

Metiram 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

POLYRAM WG

Metiram 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CONSENTO 450 SC

PropamocarbHydrochloride 37.5
Fenamidone 7.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

PROXANIL DUO

Propamocarb Hydrochloride 40
Cymoxanil 5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

PROXANIL SC

Propamocarb Hydrochloride 40
Cymoxanil 5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Φυτόφθορα,

VOLARE 687,5 SC

Propamocarb Hydrochloride 62.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

PREVICUR Ν 72,2 SL

Propamocarb Hydrochloride 72.2

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

PROMESS 72,2 SL

Propamocarb Hydrochloride 72.2

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

MELODY DUO WP

Propineb 61.3
Iprovalicarb 5.5

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Φυτόφθορα,

ANTRACOL 65 WP

Propineb 65

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

ANTRACOL 70 WG

Propineb 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ANTRACOL 70 WP

Propineb 70

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

ELECTIS CX

zoxamide 33
Cymoxanil 33

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

LIETO WG

zoxamide 33
Cymoxanil 33

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,                                                                                                                                       

Χαλκούχα και θειουχα μυκητοκτόναεγκεκριμένα για την καλλιεργεια:

MANIFLOW 12,4 SC

Calcium copper sulfate 12.4

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Κερκοσπορίωση,

BORD 20 WG

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORD 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDELESA 20 SC

Calcium copper sulfate 20

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDELESA 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDELESA ULTRA 20 WG

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDO 20 WG

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDO 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDOPHYT 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDOSTAR 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BOUILLIE 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CALDO BORDELES VALLES 20 WG

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CALDO BORDELES VALLES 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

COPPERGAN 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CUPROFIX DISPERSS 20 WG

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ECORAM 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

POLTIGLIA CAFFARO 20 WG

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

POLTIGLIA CAFFARO 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

SEGEZAN 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - AQQUOS 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV ITALIA 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ UPL 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP

Calcium copper sulfate 20

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

BORDO MIX 25 WG

Calcium copper sulfate 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

COPPERFIELD 20 WG

Copper hydroxide 20

ΒρέξιμοιΚόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

HYDRO BLUE 20 WG

Copper hydroxide 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

COPPAN 25 WG

Copper hydroxide 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CURACOP XT 25 WG

Copper hydroxide 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CORONA 30 WG

Copper hydroxide 30

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

FUNGURAN-OH 30 SC

Copper hydroxide 30

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

KOCIDE OPTI 30 WG

Copper hydroxide 30

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

KOCIDE 2000 35 WG

Copper hydroxide 35

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

MACC Super 36 SC

Copper hydroxide 36

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

XYDROCOURE 36 SC

Copper hydroxide 36

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CHAMP 36,3 SC

Copper hydroxide 36.3

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CHAMP 37,5 WG

Copper hydroxide 37.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CURACOP 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

HELIOCUIVRE 40 SC

Copper hydroxide 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

HidroStar 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

JADE 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

VITRA 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

XIDROCOPP 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

XYDROCOURE 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

BLUE SHIELD 50 WG

Copper hydroxide 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

BLUE SHIELD 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CHAMPION 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Φυτόφθορα,

COPPERBLAU-N 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

COPPERHY 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Κερκοσπορίωση,

CUPRICO 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CURACOP XT 50 WG

Copper hydroxide 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

FANCY 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

FULCOPP 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

FUNGURAN-OH 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

HYDROMICRON 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

HYDRORAM 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

OXYDROL 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

XYDROCOURE 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΡΥΛ 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

VITENE TRIPLO R

Copper oxychloride 30
Fosetyl aluminium 16
Cymoxanil 2.85

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αλτερνάρια, Περονόσπορος,

COUPRADIN XP 35 SC

Copper oxychloride 35

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Φυτόφθορα,

NEORAM 37,5 WG

Copper oxychloride 37.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Φυτόφθορα,

COURE FLOW 38 SC

Copper oxychloride 38

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Φυτόφθορα,

PASTA CAFFARO 38,25 SC

Copper oxychloride 38.25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Φυτόφθορα,

CHECK 50 WG

Copper oxychloride 50

ΒρέξιμοιΚόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CHECK 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

COUPRADIN 50 WP

Copper oxychloride 50

ΒρέξιμηΣκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

COURE VALLES 50 WG

Copper oxychloride 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

COURE VALLES 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CULIN 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CUPERVAL 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CUPRAFOR 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CUPRAVITOB 50 WP

Copperoxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CUPROSSINA 50 WP

Copper oxychloride 50

ΒρέξιμηΣκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CUPROSTAR 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

CURENOX 50 WG

Copper oxychloride 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

RAMSIDE 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WG

Copper oxychloride 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ - AQQUOS 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ – IQV ITALIA 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος,

COUPRADIN 52 SC

Copperoxychloride 52

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

COUPRADIN 70 SC

Copper oxychloride 70

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CUPROXAT 19 SC

Copper sulfate, tri-basic 19

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

TRI-MASTER 19 SC

Copper sulfate, tri-basic 19.3

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

CUPROFIX ULTRA 40 WG

Copper sulfate, tri-basic 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Ανθράκνωση, Περονόσπορος,

ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ 40/4 DP

Sulphur 40
Copper oxychloride 4

Σκόνη Επίπασης (DP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος, Ωϊδιο,

ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-XHM 40/4 DP

Sulphur 40
Copper oxychloride 4

Σκόνη Επίπασης (DP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος, Ωϊδιο,

ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 1 DP

Sulphur 40
Copper oxychloride 4

Σκόνη Επίπασης (DP)

Aντιμετωπίζει: Περονόσπορος, Ωϊδιο,

Εντομοκτόναεγκεκριμένα για την καλλιεργεια:

MOSPILAN 20 SP

Acetamiprid 20

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Πράσινη αφίδα,

PROFIL 20 SG

Acetamiprid 20

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Πράσινη αφίδα,

ALFATHRIN 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

DRIVER 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

FARMATHRIN 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

FASTAC 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

FESTOR 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

FORTUNA 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

YPSILON-PRINCE 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

MAGEOS 15 WG

Alphacypermethrin 15

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

MAGEOS PRO DF

Alphacypermethrin 15

ΒρέξιμοιΚόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

NATURALIS

beauveria bassiana 0.019

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα,

BAYTHROID BETA 2,5 SC

Beta-cyfluthrin 2.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

BULLDOCK 2,5 SC

Beta-cyfluthrin 2.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

DOGO 2,5 SC

Beta-cyfluthrin 2.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

CORAGEN 20 SC

chlorantraniliprole 20

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Φθοριμαία,

PYRINEX 25 CS

Chlorpyrifos 25

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

ASPIDA 480 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CHLORACT 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CHLOROPHOS 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CHLORPYRIFOS - AGROTECHNICA 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CHLORPYRIFOS-HEADLAND 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CHLORPYRIFOS-ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CORBAN 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CYFOS 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CYREN 480 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

DOLBENAL 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

DORSAN 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

DUCLOR 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

ECHO 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

METHOCHLOR 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

MORRIGAN 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

PIRISIP 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

PYRIFOS 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

PYRINEX 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

SWIFT 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

TERMINOVA 48 EC

Chlorpyrifos 48

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Ζάμπρος,

CHLORACT 5 GR

Chlorpyrifos 5

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Μηλολόνθη, Scutigerella sp., Ζάμπρος,

CHLORPYRIFOS CHEMINOVA POLSKA 5 GR

Chlorpyrifos 5

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Σαρανταποδαρούσα, Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Μηλολόνθη, Ζάμπρος,

CYREN 5 GR

Chlorpyrifos 5

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Σαρανταποδαρούσα, Χλώροπας, Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας, Υλέμυια, Μηλολόνθη, Scutigerella sp., Ζάμπρος,

DI-LIGER 5 GR

Chlorpyrifos 5

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας, Υλέμυια, Μηλολόνθη, Ζάμπρος,

HURRICANE 5 GR

Chlorpyrifos 5

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Σαρανταποδαρούσα, Χλώροπας, Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας, Υλέμυια, Μηλολόνθη, Scutigerella sp., Ζάμπρος,

PYRIFOS 5 GR

Chlorpyrifos 5

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Σαρανταποδαρούσα, Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Μηλολόνθη, Ζάμπρος,

PYRINEX 5 GR

Chlorpyrifos 5

Κοκκώδες (GR)

Aντιμετωπίζει: Σιδηροσκούληκα, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας, Υλέμυια, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Μηλολόνθη, Ζάμπρος,

DURSBAN 750 WG

Chlorpyrifos 75

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Φθοριμαία,

RELDAN 225 EC

Chlorpyrifos-methyl 22.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

DANTOP 50 WG

Clothianidin 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος,

GEOTHRIN GARDEN

Cypermethrin 1

Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

CYPERKILL 50 EC

Cypermethrin 5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος,

ALE MAX 50 EC

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

CYBOR MAX

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

CYPERB MAX

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

CYPERKILL MAX 2

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

GEOTHRIN MAX

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

SPIRTO MAX

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

SUPERSECT 50 EC

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

SWEEP MAX

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Δορυφόρος, Αφίδες, Φθοριμαία,

DECIS PROTECH 15 EW

Deltamethrin 1.5

Εναιώρημα (λάδισενερό) (EW)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι,

DECIS EXPERT 100 EC

Deltamethrin 10

Γαλακτοποιήσιμουγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι,

EPORAL 100 EC

Deltamethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι,

PEARL 100 EC

Deltamethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι,

DEMETRINA

Deltamethrin 15.4

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Aντιμετωπίζει: Αγρότιδαήκαραφατμέ, Αφίδες, Δορυφόρος, Λιριόμυζες, Αφίδες, Πράσινηαφίδα, Phytomyza atricornis MG. *ND, Μύγακαρότου, Θρίπες,

AMCODEL 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμουγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Φυλλοφάγεςκάμπιες,

AUDACE

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμουγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Πράσινοσκουλήκι, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Κάμπιεςφυλλώματος, Rhopalosiphoninus latysiphon, Φυλλοφάγεςκάμπιες,

BELAZ 2.5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμουγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κασσίδα, Αλτης, Πράσινη αφίδα, Pegomya sp., Φυλλοφάγες κάμπιες,

DECIS 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι,

DELIR

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κασσίδα, Αλτης, Πράσινη αφίδα, Pegomya sp., Φυλλοφάγες κάμπιες,

DELMUS

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι,

DELTAGRI

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κασσίδα, Αλτης, Πράσινη αφίδα, Pegomya sp., Φυλλοφάγες κάμπιες,

DELTASAP 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Κάμπιες φυλλώματος, Rhopalosiphoninus latysiphon, Φυλλοφάγες κάμπιες,

DELTASIX 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι,

DELTATHRIN

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κασσίδα, Αλτης, Πράσινη αφίδα, Pegomya sp., Φυλλοφάγες κάμπιες,

IKARUS 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Φυλλοφάγες κάμπιες,

JACKPOT 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Κάμπιες φυλλώματος, Rhopalosiphoninus latysiphon, Φυλλοφάγες κάμπιες,

PHANTOM 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Φυλλοφάγες κάμπιες,

POLECI 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Φυλλοφάγες κάμπιες,

RITMUS 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Δορυφόρος, Φθοριμαία, Κάμπιες φυλλώματος, Rhopalosiphoninus latysiphon, Φυλλοφάγες κάμπιες,

SCATTO

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aντιμετωπίζει: Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Κασσίδα, Αλτης, Πράσινη αφίδα, Pegomya sp., Φυλλοφάγες κάμπιες,

TEPPEKI 50 WG

flonicamid 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Aντιμετωπίζει: Αφίδες, Πράσινη αφίδα,

CONFIDOR 200 OD

Imidacloprid 20

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Αφίδες,

CONFIDOR 200 SL

Imidacloprid 20

ΠυκνόΔιάλυμα (SL)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Αφίδες,

COURAZE 200 SL

Imidacloprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Αφίδες,

DANAPRID 200 SL

Imidacloprid 20

ΠυκνόΔιάλυμα (SL)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Αφίδες,

IMIDOR 20 SL

Imidacloprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Αφίδες,

KOHINOR 200 SL

Imidacloprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Aντιμετωπίζει: Δορυφόρος, Αφίδες,