Πολλαπλασιαστικό υλικό πατάτας


Spunta, Liseta, Marfona, Kennebec, Jaerla, Fabula, Mondial, Agria, Monalisa, Carlita, Alaska, Safrane, Maranca, Arnova, Aphrodite, Everest, Hermes, Annabelle, Ballerina, Banba, Burren, Carrera, Electra, Emma, Evora, Folva, Hanna, Innovator, Kenita, Mette, Nectar, Orla Royal, Sarpo Mira, Savanna, Sifra, Slaney, Solist, Sylvana, Vivaldi, Vivi, Volumia, Universa

 

03POT